W88 GNG KID SILLE -IN -IN

Vào mùa đông, thị trấn băng lạnh, ngoài tuyết trắng, chỉ có tro thuốc lá đen xuất hiện trong ống khói.Một buổi chiều, cô bé Anna Bell tìm thấy một chiếc hộp trong tuyết, chứa đầy len đầy màu sắc. tào xệu việt nam thị trấn mặc áo len

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *