Tại ThienHabet Build -in Chức năng dịch đã bị hủy

Ông nội Shuigen đã kéo củ cải vào buổi sáng trên cánh đồng rau và cảm thấy đói bánh xe may mắn trực tuyến .Anh ta nuôi củ cải đầy hai giỏ và từ từ bước ra khỏi củ cải.Đột nhiên, Grandpa Shuigen thấy rằng dưới những cây lớn trong củ cải, một con sói già được đăng quang đã ngồi xổm.Grandpa Water Gen đã giật mình, nhanh chóng đặt giỏ xuống và đặt gánh nặng phẳng.Nhưng con sói già nói, “Đừng đánh tôi, tôi sẽ không ăn bạn. Tôi chỉ muốn ăn củ cải.” Con sói già nói rất ít, và anh ta luôn chảy nước dãi. Nó có vẻ đói.”Một con sói già muốn ăn củ cải?”, Grandpa Shu Gen gãi đầu và không thể tìm ra nó.”Có thể nói rằng con sói già này đã đói đến nỗi anh ta không có nỗ lực ăn thịt người? Nhưng nếu tôi cho anh ta củ cải, anh ta sẽ làm gì? Con sói già trên mặt đất củ cải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *