Soi Kèn nHà Cáit 88 Chức năng dịch được xây dựng đã bị hủy

Một con chim đuôi hoa đậu trên sậy bên bờ sông.Cuộn hai sương từ sậy.”Ồ!” “Chà!” Dòng sông đến hai lần: “Cảm ơn bạn!””Tại sao bạn nói cảm ơn bạn?” Con chim ngạc nhiên hỏi.”Tôi muốn cảm ơn bạn, bạn và Sậy đã cho tôi hai sương nhỏ sáng.” dòng sông của bạn. Bạn vẫn quan tâm đến hai Dew nhỏ? & Rdqu kubet dự đffBởi vì tôi thu thập mỗi sương nhỏ và mưa nhẹ, tôi trở thành một dòng sông chảy.”Sau khi nghe điều này, con chim đuôi hoa nhảy vọt lên sậy.” Ồ!”Ồ!”Ồ!”Ồ!”Ồ!”Năm con sương nhỏ rực rỡ rơi xuống sông liên tiếp.” Cảm ơn bạn! “””cảm ơn!””cảm ơn!””cảm ơn!””cảm ơn!”Xiao Anh ấy nói năm lần chân thành liên tiếp, cảm ơn bạn … cảm ơn bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *