SOI C 8U 888 RầNG BạCH KIM’s Build -in Chức năng đã bị hủy

B> 呱 … Big Bet “Ếch nhỏ hét lên khi nhìn cái ao, nhìn cái bóng của chính mình trong nước. Anh ấy nghĩ một cách hạnh phúc: Tôi có thể bơi, và tôi sẽ nhảy xa. Tôi sẽ Hát lớn, và tôi vẫn mặc quần áo màu xanh lá cây. Suy nghĩ, con ếch hét to: “Tôi là con ếch khô và đẹp nhất!”Ếch nhỏ: Tôi thích bản thân mình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *