RồNG BạCH KIM 366 Chức năng dịch được xây dựng đã bị hủy

Ngôi nhà của bà ở trong rừng, cô sẽ kể chuyện, mọi người đều thích lắng nghe.Sau một căn bệnh nghiêm trọng, bà tôi không thể nói nữa và không thể kể chuyện với những con vật nhỏ. Tôi nên làm gì?Kết quả là, người bà bắt đầu bọc bánh bao gạo.Cô ấy đã quấn tất cả các câu chuyện vào xổ số rồng bạch Kim , bất cứ ai ăn bánh bao sẽ kể câu chuyện.Câu chuyện ở Zongzi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *