Lô Kép rạng BạCH Chức năng dịch được xây dựng của Kim đã bị hủy

Mẹ Kangaroo có một túi lớn với một con chuột túi trong đó.Một ngày nọ, con sói lớn màu xám muốn lấy con thỏ nhỏ màu trắng, và con thỏ nhỏ bé chạy trốn.Đột nhiên, con thỏ nhỏ màu trắng đã biến mất.Da Gilang tình cờ gặp người mẹ Kangaroo và hỏi: “Bạn có thấy một con thỏ trắng nhỏ không?” Người mẹ Kangaroo trả lời, “Không.” Còn nó thì sao?Sau khi con sói lớn màu xám sang trái, con thỏ nhỏ màu trắng xuất hiện. Hóa ra anh ta trốn trong túi lớn của người mẹ Kangaroo.Mọi người đều rất hạnh phúc, hát và nhảy cùng nhau.Túi lớn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *