Kubet Kubet88 Chức năng dịch được xây dựng đã bị hủy

Hãy nhìn xem, một viên đá lớn chặn con đường mà con chuột nhỏ đang đi.Tôi có thể làm gì để loại bỏ những tảng đá lớn?Voi lăn lên tảng đá lớn bằng mũi và gỡ nó ra.Con gấu lớn nhặt viên đá lớn và loại bỏ nó.Con mèo con, lợn, chó con và chuột đã đẩy những viên đá lớn lại với nhau và loại bỏ nó.Con khỉ nhỏ lái cái xẻng và xẻng trên tảng đá lớn và loại bỏ nó. NHÀ Cái Kimsa Đá lớn đã chặn đường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *