Kèn nHà Cái

Ông Malaysia bị ốm.Tại thời điểm này, anh ta đang nhìn vào một loạt các bưu kiện giải nén.”Ông Malaysia, hãy để tôi cung cấp cho bạn một gói cho bạn, từ lâu tôi đã muốn trở thành một người đưa thư!” Con gấu soi kubet nói.Tất nhiên anh từ chối bỏ lỡ một cơ hội hiếm có như vậy.Chiến thắng muốn trở thành một người đưa thư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *