Dự Oán Xđ Số MN Chức năng dịch được xây dựng đã bị hủy

Những con chuột Oda đã tìm thấy một vài quả đậu phộng khoan vào mái nhà của nó, và nó cẩn thận chăm sóc những loại đậu phộng này.Mùa thu ở đây, và những loài đậu phộng này trở nên to lớn và đầy đủ. Oda Rat đã miễn cưỡng ăn và lưu trữ đậu phộng trong kho.Vào mùa đông, con chuột Oda thích cầm đậu phộng lớn trên tay, như cầm một chiếc gối nhỏ thoải mái.Đột nhiên, một ngày nọ, con chuột Oga nhận thấy rằng đậu phộng đã nảy mầm và khoan ra mái nhà của nó một lần nữa.Chuột Obato nói: “Hóa ra những người đậu phộng muốn ra ngoài chơi, và tôi nên đi ra ngoài và đi bộ xung quanh.” Oga Rat bước ra khỏi nhà, wow!Hóa ra là mùa xuân!| Nhanh lên, Chuột Oda!Những con sóc nhỏ tìm thấy đậu phộng | Little Mouse Tudou | Kubet Tang 128K Peanut Guest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *