Chức năng dịch W88 Pro Build -in đã bị hủy

Một cây dương cao bị bệnh, và chim gõ kiến ​​đã bay để chữa bệnh.Nhìn vào những cây dương rực rỡ, con chim gõ kiến ​​hét lên vì phấn khích.Con quạ hỏi người thợ rừng: “Cây poplar có trả tiền cho bạn không?” “Không, anh ta nghèo đến nỗi anh ta có thân mình.” “Anh ta có quảng bá cho bạn không? Không, anh ta chỉ … “” Hóa ra bạn đã làm điều đó trong một thời gian! “Con quạ làm gián đoạn con chim gõ kiến,” Tại sao nó lại hạnh phúc như vậy? ” > uo; tôi đã giúp một người cần tôi giúp đỡ, làm sao nó có thể không vui?“Hạnh phúc chim gõ kiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *