Chức năng dịch Kubet88 Gng NHập đã bị hủy

1. Little Keo NHHA CAI BET 88 Chuột nhìn thấy một quả táo lớn màu đỏ trên cỏ.2. Chuột đẩy mạnh, nhưng quả táo quá lớn để đẩy.3. Con chuột đến sông và một dòng sông nhỏ chặn đường.4. Big Hema, nó nói với con chuột nhỏ, “Tôi ở đây để giúp bạn, tôi sẽ bơi, bạn có thể ngồi trên lưng!” Theo cách này, vùng hải mã lớn mang theo con chuột và quả táo lớn qua sông , Hippocampus nhỏ, vùng hải mã nhỏ, cảm ơn vì chuột.5. Chuột nhỏ và động vật nhỏ chia sẻ táo với nhau.Táo lớn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *