Chức năng dịch được xây dựng -trong chức năng dịch được xây dựng -in đã bị hủy

Có một kubet mà đi dạo kéo kéo lớn trên đồng cỏ, và nó hát khi đi bộ: “Nhấp! Nhấp vào! Tôi là một anh hùng kéo. Nghe tiếng kéo lớn hát, lắc đầu và nói: “Lời bài hát này không được viết tốt. Nhấp vào đầu của hoa cúc.Kéo lớn hát bài hát về phía sườn đồi.Cây kéo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *