Chức năng dịch được xây dựng của sòng bạc trên sòng bạc đã bị hủy

Con sóc nhỏ đã mở một cửa hàng bánh gạo. Những chiếc bánh gạo có màu trắng, dính và mùi thơm ở rất xa.Mùi thơm thu hút một con thỏ nhỏ, và chú thỏ đã mua một miếng bánh gạo trong một giỏ nấm.Nấm làm bánh nấm với nấm.Mùi thơm thu hút một con khỉ nhỏ, và con khỉ nhỏ đã mua một miếng bánh gạo với một bó chuối.Loài sóc nhỏ làm bánh chuối với chuối.Mùi thơm thu hút một con nhím nhỏ, và con nhím nhỏ đã mua một miếng bánh gạo với trái cây màu đỏ.Squirrel làm bánh trái cây với trái cây màu đỏ.Những con thỏ nhỏ, những con khỉ nhỏ và những con nhím nhỏ đến mua sau khi ăn bánh gạo.Họ nói, “Squirrel, tên cửa hàng của bạn nên được thay đổi.” Con sóc nhỏ nghĩ: “Nó được gọi là cửa hàng bánh Xiangxiang!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *