Chức năng dịch được xây dựng của Ku Kubet đã bị hủy

Con trai ông là một học sinh tiểu học. Vào ngày này, ông hỏi khi ông đi học về và hỏi: “Người cha tốt, bạn có khả năng đăng nhập trên tờ giấy bằng mắt không?” “Cậu bé tốt, khó khăn gì? Viết một vài dòng từ bằng mắt của bạn. “Không cần thiết phải viết một vài dòng. Bố, bây giờ bạn nhắm mắt và ký vào thành tích này.” -18 20:11:35 rất vui nhộn (121.207.128.*) Xuất bản: 09-01-13 12:41:54 UH, Bình luận viên hài hước: QQ Qiuguang Swordsman Nhận xét: 2007-12-24 Kubet ma đã nhìn thấy nó!Ngã tưNgã tưNhận xét: Yu Lulu Nhận xét Thời gian: 2007-12-4 Tôi đã nhìn thấy nó trong phòng backeel, buồn cười! Nhận xét: Qian Lu bình luận: 2007-11-25 Bố đẹp trai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *