Cách Xùa

Hôm nay, người mẹ chuột đã tổ chức sinh nhật của mình. Ba con chuột nhỏ muốn mua một chiếc bánh sinh nhật cho mẹ. Do đó, họ chỉ mua một chiếc bánh lớn, và họ trở về nhà.Ngay khi con chuột lớn có một cỗ máy thông minh, tôi đã nghĩ ra một cách tốt.Nó lấy ra kẹo của riêng mình và làm tan chảy nó trên bánh.Đứa trẻ thứ hai đặt xúc xích của nó vào chiếc bánh, và đứa trẻ thứ ba đã chọn một vài bông hoa và chèn Thabet Và Kubet trên đó.Ba anh em đã lấy chiếc bánh cho người mẹ chuột, và người mẹ chuột thấy rằng họ thực sự thông minh.--------------- 鼠 的 鼠 妈妈 妈妈 过 过 生日 生日 生日

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *