Betvisa Game Build -in -in Chức năng dịch đã bị hủy

Ba con sóc nhỏ đã tìm thấy chuỗi cuối cùng của bó nho còn lại trên dây leo nho.Có 20 nho trên bó nho này.Những con sóc nhỏ đã tạo ra một số học xung quanh bó nho này: ba người họ, cộng với người mẹ, tổng cộng bốn người, được chia thành 20 loại nho- “Năm người!” Những con sóc nhỏ hét lên với nhau.Một con sóc nhỏ đã tiến lên và lấy đi năm quả nho vẫn còn rất xanh. Ông nói, “Tôi đã ăn nho chua, và mẹ tôi có thể ăn nho ngọt!” “Tôi đã ăn nho nhỏ, cà vạt lệ kèn Bóng Đơn 小 mẹ có thể ăn nho lớn!” Mẹ tôi có thể ăn nho ngon! “Theo cách này, ba con sóc nhỏ đã cho mẹ của họ đến năm loại nho ngọt nhất, lớn nhất và ngon nhất.Đó là một loại nho ngọt với một miếng mật ong.Năm quả nho ngọt mật ong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *