BạCH Thô Lồ RHNG

Bear Kubet 88 US Một gia đình sống trong hang động.Ông nội Xiong nói với con gấu: “Bạn đến nhà gỗ để sống!” Vào mùa xuân, con gấu bước vào rừng.Cây được bao phủ bởi những chiếc lá màu xanh lá cây, và anh ta miễn cưỡng chặt.Vào mùa hè, con gấu bước vào rừng một lần nữa.Cây đầy hoa, và con gấu miễn cưỡng chặt.Vào mùa thu, con gấu bước vào rừng và cây được phủ trái cây.Con gấu miễn cưỡng cắt.Vào mùa đông, con gấu bước vào rừng.Có nhiều con chim đứng trên cây, và con gấu miễn cưỡng chặt.Cả năm này qua năm khác, con gấu không cắt cây để xây dựng một ngôi nhà, hoặc sống hạnh phúc trong hang … những con vật nhỏ trong rừng rất biết ơn con gấu. Chúng đã cho con gấu một chùm hoa đẹp.| Hang động lớn, hang nhỏ | Tôi sẽ luôn yêu bạn (con gấu bị hỏng) | con gấu bằng máy bay | ánh sáng mặt trời của gấu be

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *