789bet được xây dựng -trong chức năng dịch đã bị hủy

Vào mùa đông, kubet bị điều tra đã tạo ra rất nhiều tuyết.Những đứa trẻ mẫu giáo chất đống một người tuyết nhỏ.Xem người tuyết trông như thế nào?Một mũi, một miệng, hai mắt, hai tai, hai tay và một cặp kính lớn.Đứa trẻ đặt cho Xiaoxue một cái tên “Duoduo” và treo cổ anh ấy như một danh thiếp lớn.Trời tối, bọn trẻ đang ở nhà.Xiaoxue mọi người ở lại trường mẫu giáo một mình, và thực sự muốn có một người bạn để chơi cùng nhau!Ở đây, ở đây, một con cáo đỏ đã đến.Con cáo đỏ đọc danh thiếp của người Xiaoxue. Anh ta lắc đầu và nói: “Không nhiều, không nhiều, bạn có mũi.” Con cáo đỏ thêm mũi vào Xiaoxue.Sau khi chơi một lúc, con cáo đỏ rời đi.Người tuyết nhỏ bị bỏ hoang rất nhiều.Duoduo Xiaoxue

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *